fr en pl

Obserwacje nieba z prędkością 250 milionów klatek na sekundę


Sekwencja obrazów pokazuje wygląd nocnego nieba zaobserwowany przy użyciu teleskopu SST-1M w IFJ PAN w Krakowie. Migające zielone i niebieskie piksele to szum tworzony przez światło gwiazd, księżyca oraz łunę miasta.

Pojawiające się od czasu do czasu żółte i czerwone piksele układające się w plamy to trwające kilkanaście nanosekund błyski promieniowania Czerenkowa. Powstają one w wyniku zderzenia fotonów promieniowania gamma lub cząsteczek promieniowania kosmicznego o bardzo dużej energii z naszą atmosferą.

Zjawisko jest podobne do obserwacji przeprowadzanych w zbudowanych przez człowieka akceleratorach. W tym przypadku jednak cząsteczki są przyspieszane przez odległe czarne dziury czy gwiazdy neutronowe, atmosfera Ziemi jest gigantycznym detektorem, a kamera rejestruje te zdarzenia w czasie rzeczywistym.

Event number Local time0.0 (s)